obsługa komunikacji pomiędzy pokojami

Funkcjonalności

program obsługuje:

przesyłanie komunikatów

– przesyłanie komunikatów tekstowych oraz graficznych
– usuwanie komunikatów
– sygnalizowanie przychodzących wiadomości poprzez dźwięk

kontrola czasu gry

– uruchamianie odliczania
– zatrzymywanie czasu
– restartowanie czasu
– dodawanie lub odejmowanie określonej liczby minut

konfiguracja parametrów gry

– ustawienie domyślnego czasu gry dla danego pokoju
– edycja dźwięku przychodzącego powiadomienia

Demo

Film pokazujący działanie Escape Room Program 1.1.:

SCHEMAT URZĄDZEŃ

Program obsługiwany jest w jednej z trzech poniższych konfiguracji: